mobile vikings

Usługa umożliwia dostarczanie informacji na temat nowych połączeń przychodzących w trakcie trwania innego połączenia.

Krótkie kody USSD wykorzystywane w celu zarządzania usługą Informacja o połączeniu oczekującym w Mobile Vikings:

*43#[ kliknij na powyższy kod USSD w celu wybrania numeru na twoim urządzeniu ]

#43#[ kliknij na powyższy kod USSD w celu wybrania numeru na twoim urządzeniu ]